została założona w 1989 r., zaraz po upadku systemu komunistycznego w Polsce. Przez rok 1991 funkcjonowała pod nazwą Oficyna Wydawnicza "BLITZ-PRINT", by powrócić do dawnego szyldu. Od powstania działa w Warszawie. Założycielem i właścicielem jest Rafał E. Stolarski. Wydaje książki z zakresu wojskowości (m.in. półrocznik "Mars. Problematyka i historia wojskowości. Studia i materiały" wraz z Biblioteką "Marsa" - koprodukcja z londyńską Komisją Historyczną b. Sztabu Głównego Polskich Sił Zbrojnych), genealogii i heraldyki.

OFICYNA WYDAWNICZA "ADIUTOR"

Komisja Historyczna b. Sztabu Głównego Polskich Sił Zbrojnych
19, Woodville Gardens, London W5 2LL, Anglia - England
tel./fax (0-20)89977965

Oficyna Wydawnicza "Adiutor"
Redakcja "Marsa" i Biblioteki "Marsa"
skr. poczt. 36, 00-955, Warszawa 15, Polska - Poland
tel./fax (0-22) 6217917
e-mail: wydawnictwo@adiutor-mars.com.pl