książki z serii: "Bibliografie "Marsa" publikowane z Oficyną Wydawniczą "Adiutor" (Warszawa)

Dotychczas ukazały się:

KLIKNIJ, ABY PRZECZYTAĆ WIĘCEJ
KLIKNIJ, ABY PRZECZYTAĆ WIĘCEJ
KLIKNIJ, ABY PRZECZYTAĆ WIĘCEJ
w przygotowaniu:

tom 4
Igor Kraiński, Rafał E. Stolarski,
Bibliografia londyńskiej "Bellony" 1940-1964,
Warszawa 2006, cena 25 zł + porto

Zamówienia

Oficyna Wydawnicza "Adiutor"
skr. poczt. 36, 00-955, Warszawa 15, Polska - Poland
tel./fax (0-22) 6217917
e-mail: wydawnictwo@adiutor-mars.com.pl