książki z serii: "Bibliografie "Marsa" publikowane z Oficyną Wydawniczą "Adiutor" (Warszawa)

Tytuł

Autor, miejsce wydania, cena
KLIKNIJ, ABY PRZECZYTAĆ WIĘCEJ
"Broń i Barwa"
1934-1939.
tom 3
Wojciech Budzyński,
Bibliografia,
Warszawa 1998,
wyczerpane

Oficyna Wydawnicza "Adiutor"
Redakcja "Marsa" i Biblioteki "Marsa"
skr. poczt. 36, 00-955, Warszawa 15, Polska - Poland
tel./fax (0-22) 6217917
e-mail: wydawnictwo@adiutor-mars.com.pl