Format A-5, oprawa miękka, ss. 60 + fotografie.
CENA 15 zł + koszt wysyłki


Wspomnienia wojenne

Mieczysław Stachiewicz

Od Wydawcy

Prezentowane "Wspomnienia wojenne" Mieczysława Stachiewicza mogły ukazać się w formie książki z serii "Biblioteka ?Marsa?" dzięki inicjatywie londyńskiej Komisji Historycznej Polskich Sił Zbrojnych - która patronuje temu przedsięwzięciu i uprzejmości Redakcji londyńskiego "Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza" - na którego łamach zasadniczy ich fragment był opublikowany.

Chodzi tu o rozdział "W 301 Dywizjonie", który pierwotnie ukazał się w czternastu odcinkach na łamach tego najstarszego polskiego dziennika:

odcinek 1 - nr 127/29 V 2002, 2 - 128/30 V 2002, 3 - 129/31 V 2002, 4 - 131/3 VI 2002, 5 - 132/4 VI 2002, 6 - 133/5 VI 2002, 7 - 134/6 VI 2002, 8 - 135/7 VI 2002, 9 - 137/10 VI 2002, 10 - 138/11 VI 2002, 11 - 193/12 VI 2002, 12 - 140/13 VI 2002, 13 - 141/14 VI 2002, 14 - 143/17 VI 2002.

Aneks "W 60. rocznicę nalotu ?tysiąca?", to wywiad red. Michała P. Garapicha z Mieczysławem Stachiewiczem, który ukazał się w "Dzienniku Polskim i Dzienniku Żołnierza" nr 128/30 V 2002, zaś rozdział "Podzwonne" opublikował londyński "Tydzień Polski"

nr 33/15 VIII 1998.

Rozdział "Ostatnie dni sierpnia i wrzesień 1939 roku" jest tekstem niepublikowanym, przygotowanym specjalnie do naszej książki.

Redakcjom "Dziennika..." i "Tygodnia..." za zgodę na przedruki serdecznie dziękujemy!

Mieczysław Józef STACHIEWICZ

Ur. w Warszawie 21 V 1917, syn Juljana (gen. bryg. WP) i Maryli z Sawickich (siostry gen. dyw. Kazimierza Sawickiego); 1927-1931 Gimnazjum im. Stefana Batorego w Warszawie; 1931-1937 Korpus Kadetów Nr 1 Marszałka Józefa Piłsudskiego we Lwowie - matura; 1937-1938 służba wojskowa: 4 Pułk Strzelców Podhalańskich w Cieszynie i Szkoła Podchorążych Rezerwy 21 Dywizji Piechoty Górskiej, Szkoła Podchorążych Rezerwy Lotnictwa - Grupa Pilotów, 4 Pułk Lotniczy w Toruniu; 1938-1939 Politechnika Warszawska (Wydział Architektury) - ukończony I rok; w kampanii wrześniowej zmobilizowany do 4 P. Lot. - w 4 Bazie Lotniczej (Eskadra Zapasowa), odwrót na trasie Toruń - Kowel i przekroczenie granicy rumuńskiej 17 IX 1939; X-XII 1939 internowany w obozie Calafat; II-VI 1940 Francja - Ośrodek Lotnictwa Septfonds, Septfonds a potem Lyon; od 28 VI 1940 w Polskich Siłach Powietrznych w Wielkiej Brytanii, do 1942 - tura operacyjna w 301 Dywizjonie Bombowym (pilot - dowódca załogi); od 1947 w Polskim Korpusie Przysposobienia i Rozmieszczenia; w 1948 zdemobilizowany w stopniu porucznika rez. pilota; 1943-1946 studia w Polskiej Szkole Architektury przy Liverpool University - dyplom inżyniera architekta; od 1947 praktyka architektoniczna; od 1982 na emeryturze.

Praca społeczna: b. członek Zarządu Związku Lwowskich Kadetów Marszałka Józefa Piłsudskiego; członek Zarządu (1983), wiceprezes (1983-1984) i prezes (od 1984) Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie; członek Skarbu Narodowego; członek Zarządu Powierników (od 1988) i Honorowy Sekretarz Powierników (1988-1998) Polskiej Fundacji Kulturalnej.

Odznaczenia: Order Wojenny "Virtuti Militari" kl. V, Order Odrodzenia Polski kl. IV i V, Krzyż Walecznych × 3.

Rodzina: żona Irena, syn Jan, córki Joanna i Małgorzata.


Zamówienia prosimy kierować na adres:
Oficyna Wydawnicza "ADIUTOR"
skr. poczt. 36, 00-955 Warszawa 15
fax (0-prefix-22) 621-79-17 lub
FORMULARZ ZAMÓWIENIA