Warszawa 2001, format A-5, ss. 140 + fot. + rysunki autora.
CENA 20 zł + koszt wysyłki


Komisja Historyczna
b. Sztabu Głównego PSZ (Londyn)
& Oficyna Wydawnicza "Adiutor" (Warszawa)
polecają:

Przemysław A. Szudek
"W służbie Marsa"

tom II

Z satysfakcją oddajemy do rąk Czytelników tom II książki "W służbie Marsa" pióra ppłk. Przemysława A. Szudka z Londynu. Tom I (Warszawa 1996), który zyskał wiele pochlebnych recenzji w prasie krajowej i zagranicznej - dziś jest już całkowicie wyczerpany, co sprawia, iż przygotowujemy jego wznowienie.

Ppłk Przemysław A. Szudek urodził się w roku 1921 w Częstochowie, lecz wychował i uczył w Warszawie. Tam też rozpoczął swą służbę wojskową w sławnym 21 Pułku Piechoty płk. Stanisława Sosabowskiego. Od października 1939 do początku roku 1943, sprawował różne etatowe funkcje w Związku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej, z których ostatnią był oficer odbioru zrzutów w Komendzie Głównej AK. Ranny, wpadł w ręce Gestapo, po czym przez różne obozy koncentracyjne ostatecznie uciekł do Francji, gdzie powrócił do czynnej służby w Polskich Siłach Zbrojnych. Po wojnie studiował nauki polityczne oraz piastował różne stanowiska wojskowe, przeważnie na Dalekim Wschodzie. Autor wielu prac z dziedziny wojskowości, w języku angielskim i polskim. Członek zarządu Komisji Historycznej b. Sztabu Głównego, Londyn -Warszawa. Member Military Commentators' Circle, London.

Wystarczy powiedzieć, że naszym, oczywiście subiektywnym zdaniem, ppłk Przemysław A. Szudek jest obecnie najwybitniejszym komentatorem przeszłości i teraźniejszości Wojska Polskiego. Prowadząc nas, na kartach tej książki, przez militarne dzieje, w których nieraz sam uczestniczył, sprawia, iż chwała, która wówczas przypadała polskiemu Orężu, staje się dziś także naszym udziałem.


Zamówienia prosimy kierować na adres:
Oficyna Wydawnicza "ADIUTOR"
skr. poczt. 36, 00-955 Warszawa 15
fax (0-prefix-22) 621-79-17 lub
FORMULARZ ZAMÓWIENIA