TOM 1

TOM 2

TOM 3

Grzegorz Łukomski, Rafał E. Stolarski,
Walka o Wilno. Z dziejów Samoobrony Litwy i Białorusi 1918-1919,
Warszawa 1994

Jan Tarczyński, Krzysztof Barbarski, Adam Jońca
Pojazdy w Wojsku Polskim 1918-1939,
Pruszków 1993
(ukazał się nakładem Oficyny Wydawniczej "Ajaks" z Pruszkowa)

Edward M. Car,
Kobiety w szeregach Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 1940-1948, Warszawa 1995
format A-5, ss. 80+fot., opr. miękka, cena 10 zł

<<<wyczerpane>>>
<<<wyczerpane>>>

TOM 4

TOM 5

TOM 6

Helmuth von Moltke,
O Polsce,
Warszawa 1996

Przemysław A. Szudek,
W służbie Marsa,
[wyd. I], Warszawa 1996

Jarosław Wołkonowski,
Okręg Wileński Związku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej w latach 1939-1945,
Warszawa 1996

<<<wyczerpane>>>
<<<wyczerpane>>>
<<<wyczerpane>>>

TOM 7

TOM 8

TOM 9

Kazimierz Badziak,
Giennadij Matwiejew, Paweł Samuś, "Powstanie" na Zaolziu w 1938 r. Polska akcja specjalna w świetle dokumentów Oddziału II Sztabu Głównego WP,
Warszawa 1997

Grzegorz Łukomski,
Wojna domowa. Z dziejów konfliktu polsko-litewskiego 1918-1920,
Warszawa 1997, format A-5, ss. 112+fot.
+mapy, opr. miękka,
cena 15 zł

Paweł Samuś, Kazimierz Badziak,
Giennadij Matwiejew, Akcja "Łom". Polskie działania dywersyjne na Rusi Zakarpackiej w świetle dokumentów Oddziału II Sztabu Głównego WP,
Warszawa 1998

<<<wyczerpane>>>
<<<wyczerpane>>>
<<<wyczerpane>>>

TOM 10 (1)

TOM 10 (2)

TOM 10 (3)

KLIKNIJ, ABY PRZECZYTAĆ WIĘCEJ

Leonidas A. B. Kliszewicz,
Placówki wojskowej łączności kraju z centralą w Londynie podczas II Wojny Światowej. Tom 1. Baza w Budapeszcie, Warszawa 1998 , format A-5, ss. 224, opr. miękka,
cena 20 zł

KLIKNIJ, ABY PRZECZYTAĆ WIĘCEJ

Leonidas A. B. Kliszewicz,
Placówki wojskowej łączności kraju z centralą w Londynie podczas II Wojny Światowej. Tom 2. Baza w Bukareszcie,
Warszawa 1999, format A-5, ss. 132, opr. miękka,
cena 15 zł

KLIKNIJ, ABY PRZECZYTAĆ WIĘCEJ

Leonidas A. B. Kliszewicz,
Placówki wojskowej łączności kraju z centralą w Londynie podczas II Wojny Światowej. Tom 3. Baza w Stambule,
Warszawa-Londyn 1999, format A-5, ss. 256, opr. miękka,
cena 30 zł

TOM 10 (4)

TOM 10 (5)

TOM 10 (6)

KLIKNIJ, ABY PRZECZYTAĆ WIĘCEJ

Leonidas A. B. Kliszewicz,
Placówki wojskowej łączności kraju z centralą w Londynie podczas II Wojny Światowej. Tom 4. Baza w Kairze
,
Warszawa-Londyn 2000, format A-5, ss. 188, opr. miękka,
cena 25 zł

KLIKNIJ, ABY PRZECZYTAĆ WIĘCEJ

Leonidas A. B. Kliszewicz,
Placówki wojskowej łączności kraju z centralą w Londynie podczas II Wojny Światowej. Tom 5. Baza w Sztokholmie,
Warszawa-Londyn 2000, format A-5, ss. 280, opr. miękka,
cena 30 zł

KLIKNIJ, ABY PRZECZYTAĆ WIĘCEJ

Leonidas A. B. Kliszewicz,
Placówki wojskowej łączności kraju z centralą w Londynie podczas II Wojny Światowej. Tom 6. Baza w Belgradzie i Atenach,
Warszawa-Londyn 2002, format A-5, ss. 100, opr. miękka,
cena 20 zł

TOM 11

TOM 12

TOM 13

Jerzy Ciesielski,
Dzieje Archiwum Wojskowego 1918-1939,
Warszawa-Londyn 1999, format A-5, ss. 152 + fot., opr. miękka,
cena 25 zł

KLIKNIJ, ABY PRZECZYTAĆ WIĘCEJ

Przemysław A. Szudek,
W służbie Marsa - tom I,
wydanie II - poprawione, Warszawa-Londyn 2001, format A-5, ss. 136 + fot. + rys. autora, opr. miękka,
cena 20 zł

KLIKNIJ, ABY PRZECZYTAĆ WIĘCEJ

Przemysław A. Szudek,
W służbie Marsa
- tom II
,
Warszawa-Londyn 2001, format A-5, ss. 140 + fot. + rys. autora,opr. miękka,
cena 20 zł

TOM 14

TOM 15

TOM 16
w przygotowaniu

KLIKNIJ, ABY PRZECZYTAĆ WIĘCEJ

Mieczysław Stachiewicz,
Wspomnienia wojenne,
Warszawa-Londyn 2003
format A-5, ss. 60 + fot., opr. miękka, cena 15 zł

Przemysław A. Szudek,
Notatnik Bellony. W służbie Marsa - tom III,
Warszawa-Londyn 2003
format A-5, ss. 158 + fot. + rys. autora, opr. miękka, cena 20 zł

Rafał E. Stolarski,
Oficerowie kontraktowi - cudzoziemcy w Wojsku Polskim 1918-1945

<<<wyczerpane>>>

Oficyna Wydawnicza "Adiutor"
Redakcja "Marsa" i Biblioteki "Marsa"
skr. poczt. 36, 00-955, Warszawa 15, Polska - Poland
tel./fax (0-22) 6217917
e-mail: wydawnictwo@adiutor-mars.com.pl