ZAMÓWIENIE
Zamawiam książkę:

Placówki wojskowej łączności kraju z centralą w Londynie...
Tom 1. Baza w Budapeszcie

Leonidas A. B. Kliszewicz

cena 1 egzemlarza - 20,00 zł + koszty wysyłki

Zamawiam egzemplarzy:
IMIĘ NAZWISKO
FIRMA* NIP*
ULICA KOD
MIASTO WOJEWÓDZTWO
E-MAIL TELEFON

Proszę o informowanie pocztą elektroniczną o nowościach wydawniczych Oficyny Wydawniczej "ADIUTOR"

* pola wypełniane opcjonalnie

Upoważniam Oficynę Wydawniczą "ADIUTOR",
do wystawienia faktury bez mojego podpisu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Oficynę Wydawniczą "ADIUTOR", moich danych osobowych w celach marketingowych. Oficyna Wydawnicza "ADIUTOR" gwarantuje zachowanie poufności danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Osoba udostępniająca swoje dane ma prawo wglądu do nich oraz wnoszenia poprawek.