KATALOG WYDAWNICZY 1989-2006
Oficyna Wydawnicza "Adiutor"

Powstała w 1980 roku (a więc jeszcze przed likwidacją PRL-owskiej cenzury...) jako przedsięwzięcie całkowicie niezależne, o statusie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Czasowo, w 1991 roku, występowała pod nazwą Oficyna Wydawnicza "Blitz-Print", by w 1992 roku powrócić do pierwotnej nazwy.

Siedzibą O. W. "Adiutor" jest Warszawa, a właścicielem Rafał E. Stolarski.

Oficyna specjalizuje się zwłaszcza w publikacjach z zakresu historii wojskowości oraz heraldyki i genealogii (m.in. seria "Rody Polskie" - dotąd 3 tytuły).
Współpracuje stale z londyńską Komisją Historyczną b. Sztabu Głównego Polskich Sił Zbrojnych, publikując od 1993 roku rocznik, a od 2000 półrocznik "MARS. Problematyka i historia wojskowości. Studia i materiały" (dotąd 19 tomów), oraz książki w seriach:
"Biblioteka <Marsa>" (dotąd 15 tytułów - 21 książek), "Bibliografie <Marsa>" (dotąd 3 tytuły), "Żołnierze II Rzeczypospolitej" (dotąd 3 tytuły), oraz "Wojsko Polskie II Rzeczypospolitej" (dotąd 4 tytuły).
"ADIUTOR" ma w dorobku także książki wydane we współpracy z warszawskimi Radą Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa i Główną Księgarnią Naukową im. Bolesława Prusa, poznańskim Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza czy też koszalińską Wyższą Szkołą Inżynierską (obecnie Politechnika Koszalińska).
Do dnia dzisiejszego O. W. "ADIUTOR" wydała ok. 100 książek.

Warszawa, w listopadzie 2005 r.

Oficyna Wydawnicza "Adiutor"
Redakcja "Marsa" i Biblioteki "Marsa"
skr. poczt. 36, 00-955, Warszawa 15, Polska - Poland
tel./fax (0-22) 6217917
e-mail: wydawnictwo@adiutor-mars.com.pl