ROK 1991
Tytuł
Autor, miejsce wydania, cena

Spis ziemian Rzeczypospolitej Polskiej w roku 1930 - województwo warszawskie

Tadeusz Epsztein, Sławomir Górzyński, Warszawa 1991

wyczerpane

Car, Honor i Ojczyzna... Spory wokół postaci gen. dyw. Franciszka Żymirskiego 1779-1831 Andrzej Kosim, Rafał E. Stolarski, Warszawa 1991

wyczerpane

Poczet Polaków wyniesionych do godności szlacheckiej przez monarchów austriackich w czasie od r. 1773 do 1918 Sylwester Korwin-Kruczkowski, Warszawa 1991

wyczerpane

Kronika polskich rodów szlacheckich Podola, Wołynia i Ukrainy. Monografie i wzmianki Kazimierz Pułaski, tom 1 (reprint) i tom 2 (wyd. z rękopisu), Warszawa 1991

wyczerpane

Wykaz właścicieli ziemskich dawnego województwa łódzkiego Dominik Zaroszyc, Warszawa 1991

wyczerpane

Oficyna Wydawnicza "Adiutor"
Redakcja "Marsa" i Biblioteki "Marsa"
skr. poczt. 36, 00-955, Warszawa 15, Polska - Poland
tel./fax (0-22) 6217917
e-mail: wydawnictwo@adiutor-mars.com.pl

<<<< POWRÓT DO STRONY GŁOWNEJ >>>>