ROK 1992
Tytuł
Autor, miejsce wydania, cena

Nasze Massalany. Wspomnienia

Adam Bisping, Warszawa 1992

wyczerpane

O heraldyce i "heraldycznym" snobizmie

Szymon Konarski. Wydanie poprawione, uzupełnione i rozszerzone z aktualnym spisem polskich rodzin utytułowanych, Warszawa 1992

wyczerpane

Poprzez Starobielsk do 5 Kresowej Dywizji. Pamiętnik wojenny lekarza - rezerwisty

Jan Orlicki, Londyn-Warszawa 1992

wyczerpane

"Non omnis moriar..." Polacy na londyńskim cmentarzu Brompton

Andrzej Suchcitz, Warszawa 1992

wyczerpane

Oficyna Wydawnicza "Adiutor"
Redakcja "Marsa" i Biblioteki "Marsa"
skr. poczt. 36, 00-955, Warszawa 15, Polska - Poland
tel./fax (0-22) 6217917
e-mail: wydawnictwo@adiutor-mars.com.pl

<<<< POWRÓT DO STRONY GŁOWNEJ >>>>