ROK 1993
Tytuł
Autor, miejsce wydania, cena

Sanatorzy kontra Sikorszczycy czyli walka o władzę na uchodźstwie w Rumunii 1939-1940

Tadeusz Dubicki, Stanisław J. Rostworowski, Warszawa 1993

wyczerpane

Kamienica przy Krakowskim Przedmieściu 7

Tadeusz Stefan Jaroszewski, Warszawa 1993 (wespół z Główną Księgarnią Naukową im. Bolesława Prusa z Warszawy)

wyczerpane

No. 7 Krakowskie Przedmieście Street

Tadeusz Stefan Jaroszewski, Warszawa 1993 (wespół z Główną Księgarnią Naukową im. Bolesława Prusa z Warszawy)

wyczerpane

Nowy Almanach Błękitny

Sławomir Leitgeber, opracowali i uzupełnili Adam Bieniaszewski, Rafał T. Prinke, Dominik Zaroszyc, Warszawa - Poznań 1993 (wespół z Towarzystwem Genealogiczno - Heraldycznym z Poznania)

wyczerpane

Oficyna Wydawnicza "Adiutor"
Redakcja "Marsa" i Biblioteki "Marsa"
skr. poczt. 36, 00-955, Warszawa 15, Polska - Poland
tel./fax (0-22) 6217917
e-mail: wydawnictwo@adiutor-mars.com.pl

<<<< POWRÓT DO STRONY GŁOWNEJ >>>>