ROK 1994
Tytuł
Autor, miejsce wydania, cena
Batalion Armii Krajowej "Zaremba-Piorun" w Powstaniu Warszawskim

Tadeusz Baczyński, Warszawa 1994

wyczerpane

Batalion Armii Krajowej "Zaremba-Piorun" w Powstaniu Warszawskim. Fotografie żołnierzy Batalionu

Tadeusz Baczyński, Warszawa 1994

wyczerpane

Myśli reakcyjne

Artur Górski, Warszawa 1994

wyczerpane

Walka Rzeczypospolitej o kresy północno - wschodnie 1918-1920. Polityka i działania militarne

Grzegorz Łukomski, Poznań 1994 (wespół z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza z Poznania)

wyczerpane

Czesław Partacz, Bogusław Polak, Wojna polsko-ukraińska 1918-1919. Działania bojowe - aspekty polityczne - kalendarium

Grzegorz Łukomski, Koszalin - Warszawa 1994 (wespół z Wyższą Szkołą Inżynierską z Koszalina)

wyczerpane

W obronie Wilna, Grodna i Mińska. Front Litewsko - Białoruski wojny polsko - bolszewickiej 1918-1920

Grzegorz Łukomski, Bogusław Polak, Koszalin - Warszawa 1994 (wespół z Wyższą Szkołą Inżynierską z Koszalina), format A-5, ss. 376+fot. +mapy, opr. miękka

cena 25 zł

Z II Korpusem. Irak, Egipt, Italia. Pamiętnik wojenny lekarza - rezerwisty - ciąg dalszy

Jan Orlicki, Warszawa-Londyn 1994

wyczerpane

"ŻBIK" Harcerski Oddział Wojskowy. 2 Harcerska Bateria Artylerii Przeciwlotniczej. Wojenne dzieje 21 WDH im. gen. Ignacego Prądzyńskiego 1939-1944

Warszawa 1994

wyczerpane

Oficyna Wydawnicza "Adiutor"
Redakcja "Marsa" i Biblioteki "Marsa"
skr. poczt. 36, 00-955, Warszawa 15, Polska - Poland
tel./fax (0-22) 6217917
e-mail: wydawnictwo@adiutor-mars.com.pl

<<<< POWRÓT DO STRONY GŁOWNEJ >>>>