ROK 1995
Tytuł
Autor, miejsce wydania, cena

"Dawna Broń i Barwa" 1985-1991. Bibliografia

Oprac. Błażej Olbromski i Andrzej Suchcitz, Warszawa 1995 ("Bibliografie MARSA", tom 2)

wyczerpane

Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Działania bojowe - aspekty polityczne - kalendarium

Grzegorz Łukomski, Bogusław Polak, Koszalin - Warszawa 1995 (wespół z Wyższą Szkołą Inżynierską z Koszalina)

wyczerpane

Z Tomaszowa do Magnitogorska

Michał Piasecki, Warszawa 1995

wyczerpane

Listy z wojny polsko - bolszewickiej 1918-1920

Stanisław Rostworowski, Wybór i opracowanie tekstów Stanisław Jan Rostworowski, Warszawa 1995

wyczerpane

Emigracyjna "Broń i Barwa" 1948-1995. Bibliografia

Andrzej Suchcitz, Warszawa 1995 ("Bibliografie MARSA", tom 1)

wyczerpane

W Śródmieściu Południowym. Wspomnienia z Powstania Warszawskiego

Wybór i oprac. Krystyna Ostrowska, Warszawa 1995

wyczerpane

Oficyna Wydawnicza "Adiutor"
Redakcja "Marsa" i Biblioteki "Marsa"
skr. poczt. 36, 00-955, Warszawa 15, Polska - Poland
tel./fax (0-22) 6217917
e-mail: wydawnictwo@adiutor-mars.com.pl

<<<< POWRÓT DO STRONY GŁOWNEJ >>>>