ROK 1996
Tytuł
Autor, miejsce wydania, cena
Żelazna Gwardia Michała Archanioła. Z dziejów ruchu faszystowskiego w Rumunii

Tadeusz Dubicki, Krzysztof Dach,
Warszawa 1996

wyczerpane

Genealogie rodów utytułowanych w Polsce

Tomasz Lenczewski, tom I,
Warszawa 1996, format A-4, ss. 284+XVI+65 fot., opr. twarda,

cena 60 zł

Zetrzyj z włosów pył bitewny. Wspomnienia żołnierzy warszawskiego Batalionu AK "Zaremba - Piorun"

Cezary Leżeński, Warszawa 1996

wyczerpane

Historia 79 Pułku Piechoty Strzelców Słonimskich imienia Hetmana Lwa Sapiehy

Tadeusz Sosiński (oprac.), Warszawa 1996

wyczerpane

W Śródmieściu Południowym. Wspomnienia z Powstania Warszawskiego

Wybór i oprac. Krystyna Ostrowska, tom II, Warszawa 1996

wyczerpane

Polska Niepodległa. Konspiracyjna organizacja wojskowa

Franciszek Wojciechowski, Warszawa 1996

wyczerpane

Oficyna Wydawnicza "Adiutor"
Redakcja "Marsa" i Biblioteki "Marsa"
skr. poczt. 36, 00-955, Warszawa 15, Polska - Poland
tel./fax (0-22) 6217917
e-mail: wydawnictwo@adiutor-mars.com.pl

<<<< POWRÓT DO STRONY GŁOWNEJ >>>>