ROK 1997
Tytuł
Autor, miejsce wydania, cena

Płomień nad puszcz±

Radża Iskandar, Warszawa 1997

wyczerpane

Komisja Historyczna b. Sztabu Głównego - 50-lecie - Londyn 1946-1996

Red. Rafał E. Stolarski, Warszawa - Londyn 1997

wyczerpane

Pamiętniki żołnierzy baonu "Zo¶ka". Powstanie warszawskie

Warszawa 1997

wyczerpane

Rok 1939. Polsko-brytyjska polityka morska

Teresa Skinder-Suchcitz, Warszawa-Londyn 1997

wyczerpane

Żeleńscy. Rodowód. Dzieje Rodu Żeleńskich z Żelanki

Zbigniew Sroczyński,
Warszawa 1997 ("Rody Polskie", tom 1)

wyczerpane

Oficyna Wydawnicza "Adiutor"
Redakcja "Marsa" i Biblioteki "Marsa"
skr. poczt. 36, 00-955, Warszawa 15, Polska - Poland
tel./fax (0-22) 6217917
e-mail: wydawnictwo@adiutor-mars.com.pl

<<<< POWRÓT DO STRONY GŁOWNEJ >>>>