ROK 1998
Tytuł
Autor, miejsce wydania, cena

"Broń i Barwa" 1934-1939. Bibliografia

Wojciech Budzyński,
Warszawa 1998 ("Bibliografie MARSA", tom 3)

wyczerpane

Mycielscy. Zarys monografii

Kazimierz Mycielski,
Warszawa 1998 ("Rody Polskie", tom 2)

wyczerpane

Oficyna Wydawnicza "Adiutor"
Redakcja "Marsa" i Biblioteki "Marsa"
skr. poczt. 36, 00-955, Warszawa 15, Polska - Poland
tel./fax (0-22) 6217917
e-mail: wydawnictwo@adiutor-mars.com.pl

<<<< POWRÓT DO STRONY GŁOWNEJ >>>>