ROK 1999
Tytuł
Autor, miejsce wydania, cena

U Szczerbca i Łupaszki

Olgierd Christa, [wyd. I], Warszawa 1999

wyczerpane

Na straży wschodnich rubieży. Biografia ostatniego dowódcy KOP gen. bryg. Wilhelma Orlik-Rückemanna (1894-1986)

Andrzej Kralisz, Warszawa 1999 ("Żołnierze II Rzeczypospolitej", tom 1)

wyczerpane

Polskie Siły Zbrojne w Drugiej Wojnie Światowej. Tom III. Armia Krajowa

Wydanie II poprawione, Warszawa - Londyn 1999

wyczerpane

Wojenne wspomnienia francusko-szwajcarskie z 1940 roku

Edward M. Car, Londyn-Warszawa 1999, format A-5, ss. 16 + fot., opr. brosz.

cena 10 zł

KLIKNIJ, ABY PRZECZYTAĆ WIĘCEJ

Wacław Lipiński - żołnierz, historyk, publicysta

Krzysztof Komorowski, Irena Sawicka, Warszawa 1999 (wespół z Centralną Biblioteką Wojskową z Warszawy), format B-5, ss. 48 + fot., opr. miękka

cena 15 zł

Nie tylko Enigma... Mjr Rudolf Gundlach (1892-1957) i jego wynalazek

Grzegorz Łukomski, Rafał E. Stolarski, Warszawa-Londyn 1999 ("Żołnierze II Rzeczypospolitej", tom 2)

wyczerpane

Oficyna Wydawnicza "Adiutor"
Redakcja "Marsa" i Biblioteki "Marsa"
skr. poczt. 36, 00-955, Warszawa 15, Polska - Poland
tel./fax (0-22) 6217917
e-mail: wydawnictwo@adiutor-mars.com.pl

<<<< POWRÓT DO STRONY GŁOWNEJ >>>>