ROK 2001
Tytuł
Autor, miejsce wydania, cena

KLIKNIJ, ABY PRZECZYTAĆ WIĘCEJ

"Bijące serce Partii". "Dzienniki Personalne Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego",Tom I 1945-1947

Wybrał i opracował Andrzej Krzysztof Kunert, Warszawa 2001 (wespół z Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa z Warszawy), format A-4, ss. 680 + dokumenty + fot. + rys., opr. twarda płótno + obwol.

cena 70 zł

Generał "Odra". Rzecz o gen. bryg. dr. Stanisławie Rostworowskim (1888-1944)

Kazimierz Pluta-Czachowski, Warszawa-Londyn 2001 ("Żołnierze II Rzeczypospolitej", tom 3), format A-5, ss. 125 + fot., opr. miękka

cena 25 zł

Oficyna Wydawnicza "Adiutor"
Redakcja "Marsa" i Biblioteki "Marsa"
skr. poczt. 36, 00-955, Warszawa 15, Polska - Poland
tel./fax (0-22) 6217917
e-mail: wydawnictwo@adiutor-mars.com.pl

<<<< POWRÓT DO STRONY GŁOWNEJ >>>>