ROK 2002
Tytuł
Autor, miejsce wydania, cena

KLIKNIJ, ABY PRZECZYTAĆ WIĘCEJ

Konspiracja polska w Rumunii 1939-1945, Tom I 1939-1940

Tadeusz Dubicki, Warszawa 2002, format B-5, ss. 404 + 98 fot., opr. miękka

cena 40 zł

Polacy w Iranie 1942-1945. Tom I Antologia

Oprac. Andrzej Krzysztof Kunert, Warszawa 2002 (wespół z Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa z Warszawy), format A-4, ss. 560 + fot. + repr., opr. twarda

wyczerpane

KLIKNIJ, ABY PRZECZYTAĆ WIĘCEJ

Przemówienia - Pisma - Rozkazy, tom III, Józef Feliks Gawlina - biskup polowy Polskich Sił Zbrojnych

Oprac. Andrzej Krzysztof Kunert, Warszawa 2002 (wespół z Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa), format B-5, ss. 654 + fot. + repr., opr. twarda płótno

cena 50 zł

KLIKNIJ, ABY PRZECZYTAĆ WIĘCEJ

Rozkazy Naczelnych Wodzów Polskich Sił Zbrojnych 1939-1945, tom 1, Rozkazy do żołnierzy

Oprac. Andrzej Krzysztof Kunert, Warszawa 2002 (wespół z Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa), format A-4, ss. 336 + fot. + repr., opr. twarda

cena 45 zł

KLIKNIJ, ABY PRZECZYTAĆ WIĘCEJ

23 Brasławska Brygada Partyzancka Armii Krajowej we wspomnieniach dowódców i żołnierzy

Aleksander Szemiel, Warszawa 2000, format B-5, ss. 190 + szkice, opr. twarda

cena 30 zł

Żydzi bojownicy o niepodległość Polski. Ilustrowana monografia w opracowaniu zbiorowym

Pod red. Norberta Gettera, Jakuba Schalla i Zygmunta Schipera (reprint), Warszawa 2002 ("Żydzi polscy w służbie Rzeczypospolitej", tom I) (wespół z Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa z Warszawy), format A-4, ss. 476 + fot., opr. twarda płótno ze złoc.

cena 50 zł

Żydzi polscy w służbie Rzeczypospolitej 1939-1945. Wybór źródeł

Oprac. Andrzej Krzysztof Kunert, Warszawa 2002 ("Żydzi polscy w służbie Rzeczypospolitej", tom II) (wespół z Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa z Warszawy), format A-4, ss. 264 + repr., opr. twarda płótno ze złoc.

cena 40 zł

KLIKNIJ, ABY PRZECZYTAĆ WIĘCEJ

Udział księży i zakonnic w holokauście Żydów

Franciszek Kącki
do druku przygotował Stanisław Jan Rostworowski
Warszawa 2002, format A-5, ss. 158, opr. miękka

wyczerpane

Oficyna Wydawnicza "Adiutor"
Redakcja "Marsa" i Biblioteki "Marsa"
skr. poczt. 36, 00-955, Warszawa 15, Polska - Poland
tel./fax (0-22) 6217917
e-mail: wydawnictwo@adiutor-mars.com.pl

<<<< POWRÓT DO STRONY GŁOWNEJ >>>>