ROK 2005
Tytuł
Autor, miejsce wydania, cena
KLIKNIJ, ABY PRZECZYTAĆ WIĘCEJ

12. Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej 1775-1939

Andrzej Polak,
Pruszków-Warszawa-Londyn 2005
(wespół z Oficyną Wydawniczą AJAKS),
format b-5, ss. 76 + mapy, opr. miękka.

cena 28 zł

27. Pułk Ułanów imienia Króla Stefana Batorego 1920-1939

Krzysztof Kowerko,
Pruszków-Warszawa-Londyn 2005
(wespół z Oficyną Wydawniczą AJAKS),
format b-5, ss. 120 + mapy, opr. miękka.

cena 28 zł

KLIKNIJ, ABY PRZECZYTAĆ WIĘCEJ

Konspiracja Polska w Rumunii 1939-1945.
T. II 1941-1945

Tadeusz Dubicki,
Warszawa 2005, format B-5, ss. 312 + fot.,
opr. miękka.

cena 35 zł

KLIKNIJ, ABY PRZECZYTAĆ WIĘCEJ

Victory in the Face of Defeat: The Psychology of the AK-Home Army during the Warsaw Uprising of 1944

Justine Kasznica,
Warszawa 2005, format A-5, ss. 68 + fot.,
opr. miękka

wyczerpane

KLIKNIJ, ABY PRZECZYTAĆ WIĘCEJ

Poezje hinduskie i inne

ROMAN ROSTWOROWSKI
z Józefowa nad Wisłą,
zebrał i wydał Stanisław Jan Rostworowski,
nakładem Pawła i Stanisława Jana Rostworowskich,
Warszawa 2005, format A-5, ss. 144 + fot.,
opr. miękka

cena 25 zł

KLIKNIJ, ABY PRZECZYTAĆ WIĘCEJ

Russoccy herbu Zadora. Zarys monografii rodu

Tomasz Lenczewski,
Warszawa 2005 ("Rody Polskie", t. 3), format B-5,
ss. 228 + fot., opr. miękka

cena 40 zł

1. Pułk Artylerii Przeciwlotniczej 1920-1939 imienia Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego

tom 5
Zbigniew Moszumański,
Pruszków-Warszawa-Londyn 2005,
(wespół z Oficyną Wydawniczą AJAKS),
format b-5, ss. 120 + mapy, opr. miękka.

cena 28 zł

18. Pułk Artylerii Lekkiej

tom 6
Grzogorz Leszczyński,
Pruszków-Warszawa-Londyn 2005,
(wespół z Oficyną Wydawniczą AJAKS),
format b-5, ss. 120 + mapy, opr. miękka.

cena 28 zł

Oficyna Wydawnicza "Adiutor"
Redakcja "Marsa" i Biblioteki "Marsa"
skr. poczt. 36, 00-955, Warszawa 15, Polska - Poland
tel./fax (0-22) 6217917
e-mail: wydawnictwo@adiutor-mars.com.pl

<<<< POWRÓT DO STRONY GŁOWNEJ >>>>