ROK 2006
Tytuł
Autor, miejsce wydania, cena

KLIKNIJ, ABY PRZECZYTAĆ WIĘCEJ

Kresy zachodnie i wschodnie w pracach Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie 1939-1945.
Wybór źródeł

Opracował i wstępem poprzedził
Grzegorz Łukomski,
Warszawa-Poznań 2006, format A-5,
ss. 112 + fot., opr. miękka

wyczerpane

KLIKNIJ, ABY PRZECZYTAĆ WIĘCEJ

Generał brygady Antoni Szymański (1894-1973). Wielkopolanin - żołnierz i dyplomata

Grzegorz Łukomski,
Warszawa-Londyn 2006,
format A-5, ss. 132 + fot., opr. miękka

cena 30 zł

2. Batalion Pancerny (Żurawica 1935-1939)

tom 6
Grzogorz Leszczyński,
Pruszków-Warszawa-Londyn 2005,
(wespół z Oficyną Wydawniczą AJAKS),
format b-5, ss. 120 + mapy, opr. miękka.

cena 28 zł

Oficyna Wydawnicza "Adiutor"
Redakcja "Marsa" i Biblioteki "Marsa"
skr. poczt. 36, 00-955, Warszawa 15, Polska - Poland
tel./fax (0-22) 6217917
e-mail: wydawnictwo@adiutor-mars.com.pl

<<<< POWRÓT DO STRONY GŁOWNEJ >>>>