ROK 2007
Tytuł
Autor, miejsce wydania, cena
WOJSKA FRANCJI W WOJNACH REWOLUCJI I CESARSTWA 1789-1815

więcej>>>

Marian Kujawski,
z manuskryptu do druku przygotował i naukowo opracował Andrzej Kosim, Komisja Historyczna b. Sztabu Głównego Polskich Sił Zbrojnych & Oficyna Wydawnicza "Adiutor", Warszawa-Londyn 2007, format A-4, oprawa twarda, ss. 404, cena 49 zł + koszty wysyłki

Nakład wyczerpany

"Biuletyn Informacyjny" 1939-1945, tom 1 1939-1942 (reprint), tom 2 1943-1945 (reprint), tom 3 Zarys dziejów i indeksy

Oprac.: Andrzej Krzysztof Kunert, Adam Cieślar, (wespół z Radą Oochrony Pamięci Walk i Męczeństwa z Warszawy)

w przygotowaniu

Bibliografia londyńskiej "Bellony"

Igor Kraiński, Rafał E. Stolarski, ("Bibliografie MARSA")

w przygotowaniu

Polacy w Iranie 1942-1945. Tom IV Pochowani

Oprac. Andrzej Krzysztof Kunert, (wespół z Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa z Warszawy)

w przygotowaniu

Polskie Siły zbrojne w II Wojnie Światowej, tom I Kampania Wrześniowa, część 6 Przebieg działań od 19 września do końca kampanii

Wespół z Komisją Historyczną b. Sztabu Głównego PSZ

w przygotowaniu

Oficerowie kontraktowi - cudzoziemcy w Wojsku Polskim 1918-1945

Rafał E. Stolarski, Biblioteka "MARSA"

w przygotowaniu

Oficyna Wydawnicza "Adiutor"
Redakcja "Marsa" i Biblioteki "Marsa"
skr. poczt. 36, 00-955, Warszawa 15, Polska - Poland
tel./fax (0-22) 6217917
e-mail: wydawnictwo@adiutor-mars.com.pl

<<<< POWRÓT DO STRONY GŁOWNEJ >>>>