ROK 2010
Tytuł
Autor, miejsce wydania, cena

KLIKNIJ, ABY PRZECZYTAĆ WIĘCEJ

Plan mobilizacyjny "W" i jego ewolucja

Ryszard Rybka, Kamil Stepan,
Warszawa, 2010

nakład wyczerpany

Oficyna Wydawnicza "Adiutor"
Redakcja "Marsa" i Biblioteki "Marsa"
skr. poczt. 36, 00-955, Warszawa 15, Polska - Poland
tel./fax (0-22) 6217917
e-mail: wydawnictwo@adiutor-mars.com.pl

<<<< POWRÓT DO STRONY GŁOWNEJ >>>>