MARS 1
TREŚĆ

Portrety oficerów ułanów nadwiślańskich 1798-1947. Telesfor Kostanecki 1772-1813 - Współdziałanie niemiecko-bolszewickie przeciwko Polsce w latach 1918-1920. Zarys problematyki. Część I - Od Zamościa do Zamościa. Pułkownik Juliusz Rómmel w działaniach kawaleryjskich wojny polsko-bolszewickiej - Wrażenia Generała Ironside'a z wizyt w Polsce w latach 1925 i 1939 - Ekspozytura "R" w Bukareszcie (grudzień 1939 - październik 1940) - Janusz Szulc vel Janusz Prawdzic-Szlaski (1902-1983) czyli pogmatwane losy. Część I - Likwidacja Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w świetle dokumentów Rządu R.P. - Wspomnienia Edmunda hr. Krasickiego z 1846 roku - Nazwy obiektów wojskowych w II Rzeczypospolitej - Zachęta nie do pogardzenia - Sprawa pułkownika Władysława Romana - Recenzje - Listy.

cena - wyczerpanyOficyna Wydawnicza "Adiutor"
Redakcja "Marsa" i Biblioteki "Marsa"
skr. poczt. 36, 00-955, Warszawa 15, Polska - Poland
tel./fax (0-22) 6217917
e-mail: wydawnictwo@adiutor-mars.com.pl