MARS 3
TREŚĆ

Akcja gen. Lucjana Żeligowskiego w październiku 1920 roku - O niektórych mankamentach wojennej sieci wywiadowczej II Rzeczypospolitej - Dylematy pomocy alianckiej dla walczącej Finlandii (1939-1940) - Litewska okupacja Wileńszczyzny (27 października 1939 - 15 czerwca 1940). Sauguma w walce z polskim państwem podziemnym - Obozy izolacyjne Rothesay i Tignabruaich. Z historii Polskich Sił Zbrojnych w Wielkiej Brytanii - Jeszcze jedna uwaga do "Kilku uwag o bitwie o Monte Cassino" - Koniec bitwy o Normandię. Falaise 7-20 sierpnia 1944 roku - Berlińsko-paryskie tropy srebrnego orła od sztandaru 39 pułku piechoty - Wrześniowy "Dziennik" gen. dyw. Kazimierza Ładosia - Nieznana broszura mjr. dypl. Jerzego Kirchmayera - Bohater i konformista. Słów kilka o gen. Gustawie Paszkiewiczu - Polska w szwedzkim Riksarkivet - Nowe ordery i medale Rosji - Golssa do Somosierry - I znowu w Narwiku... Relacja z podróży do Narwiku odbytej w dniach 31 października - 4 listopada 1990 r. śladami Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich i nie tylko - Recenzje i omówienia - Sprawozdania - Listy.

cena - 14 złpOficyna Wydawnicza "Adiutor"
Redakcja "Marsa" i Biblioteki "Marsa"
skr. poczt. 36, 00-955, Warszawa 15, Polska - Poland
tel./fax (0-22) 6217917
e-mail: wydawnictwo@adiutor-mars.com.pl