MARS 4
TREŚĆ

Logistyka - Rodowód generała Stanisława Bułak-Bałachowicza - Niepodległościowa działalność skautingu na kresach północno-wschodnich 1914-1920 - Administracyjne przygotowania do ewakuacji w lecie 1920 roku na przykładzie województwa lubelskiego - Brytyjska misja morska w Polsce 1919-1921 w świetle angielskich archiwaliów - Kilka uwag o działalności sowieckiego wywiadu radiowego w Polsce w latach trzydziestych - Z dziejów kawalerii dywizyjnej 3 Dywizji Piechoty Legionów - Kawalerzysta - kurierem. Działalność wachm. Jana Kowalskiego - "Józefa Dowbora" na rzecze Ekspozytury "R" i Bazy "Bolek" w Rumunii w 1940 r. - Kamikadze - broń straceńców. Mało znane fakty o niemieckich koncepcjach i lotniczych atakach samobójczych nad Odrą w kwietniu 1945 r. - O wznowienie rewindykacji wrześniowych sztandarów Wojska Polskiego z września 1939 r., zagarniętych na Kresach Wschodnich przez Armię Czerwoną - Pogrom Prus 1806 roku w świetle korespondecji Napoleona I, cz. 1 - Wojskowe położenie Polski w 1923 roku - Projekty umundurowania Polskich Sił Zbrojnych po powrocie do Kraju - Spadochroniarze z Kozielska... Tajni współpracownicy NKWD w polskim obozie jenieckim w ZSSR - Somosierra y Los Yebenes - Norweskimi śladami "Tirpitza" - Recenzje i omówienia - Sprawozdania - Listy.

cena - 18 złpOficyna Wydawnicza "Adiutor"
Redakcja "Marsa" i Biblioteki "Marsa"
skr. poczt. 36, 00-955, Warszawa 15, Polska - Poland
tel./fax (0-22) 6217917
e-mail: wydawnictwo@adiutor-mars.com.pl