MARS 5
TREŚĆ

Koncepcja działań partyzanckich w Powstaniu Listopadowym - Listopad - romantyczny wybuch? - Wacław Pawliszak - zapomniany malarz - batalista - Wileński Korytarz - geneza, historyczna rola, likwidacja - Niemieckie przygotowania do wojny z Polską w ocenach polskich naczelnych władz wojskowych w latach 1933-1939 - Bałtycka strategia morska Winstona Churchilla w latach 1939-1940 - Aneksja przez ZSSR republik nadbałtyckich (1939-1940). Aspekty wojskowe i polityczno-prawne - Logistyka II. Operacja "Barbarossa" - Sytuacja wojskowa potencjalnych przeciwników Polski w 1922 r. - Polegli w boju o Kobryń - Polscy współtwórcy angielskich wojennych osiągnięć technicznych - Jeszcze o gen. Gustawie Paszkiewiczu - Miscellanea archiwalne - Vasa - Recenzje i omówienia - Sprawozdania - Listy.

cena - 19 złpOficyna Wydawnicza "Adiutor"
Redakcja "Marsa" i Biblioteki "Marsa"
skr. poczt. 36, 00-955, Warszawa 15, Polska - Poland
tel./fax (0-22) 6217917
e-mail: wydawnictwo@adiutor-mars.com.pl