MARS 6
TREŚĆ

Problem współpracy między krajem a frontem w okresie wojny polsko-bolszewickiej (marzec 1919 r. - lipiec 1920 r.) - Formowanie oraz działalność bojowa Sił Zbrojnych Komitetu Wyzwolenia Narodów Rosji - Ślady wiodą na Wołyń... - Generałowie - dowódcy skierniewickiej 26 Dywizji Piechoty w latach 1921-1939. Szkic do portretu zbiorowego - Historiografia Armii Krajowej - Pogrom Prus 1806 roku w świetle korespondencji Napoleona I, cz. 2 - Projekt reorganizacji kawalerii gen. dyw. Kazimierza Fabrycego (czerwiec 1939 r.) - Wspomnienia dowódcy plutonu czołgów z bitwy o Bolonię - O "Złotej Księdze Kawalerów Orderu Virturi Militari" oraz wstępne poprawki brulionu - Kapral-podchorąży Artur Międzyrzecki - Z dziejów polskiego wywiadu na Litwie w czasie II Wojny Światowej - Przerzuty osób, materiałów i przesyłek pocztowych pomiędzy Warszawą a Wilnem w działalności SZP-ZWZ-AK w latach 1939-1945 - Miscellanea archiwalne - "Massada nigdy już nie upadnie!" - Skała Gibraltarska z bliska - Recenzje i omówienia - Książki nadesłane i nowości wydawnicze - Sprawozdania - Listy.

cena - wyczerpanyOficyna Wydawnicza "Adiutor"
Redakcja "Marsa" i Biblioteki "Marsa"
skr. poczt. 36, 00-955, Warszawa 15, Polska - Poland
tel./fax (0-22) 6217917
e-mail: wydawnictwo@adiutor-mars.com.pl