MARS 7
TREŚĆ

Gen. bryg. StanisŁaw Rostworowski - żołnierz walczącej Polski. Materiały z sesji naukowej, Kraków 7 listopada 1995 r.: Wprowadzenie - Służba Stanisława Rostworowskiego w Legionach Polskich i Polskim Korpusie Posiłkowym - W okresie uwertury do niepodległej państwowości - Stanisław Rostworowski na frontach wojny polsko-bolszewickiej (kwiecień 1919 - październik 1920) - W walce o Górny Śląsk - Służba wojskowa w latach 1922-1935 - Wspomnienia z pobytu w Nieświeżu w latach 1927-1930 - Wspomnienia z pobytu w Brodach w woj. tarnopolskim w latach 1933-1934 - Publicystyka i działalność Stanisława Rostworowskiego w latach 1935-1939 z pozycji ziemiańsko-konserwatywnych - Wojna z 1939 roku - Płk dypl. Stanisław Rostworowski - komendant Bazy łączności zagranicznej ZWZ w Bukareszcie - kryptonim "Bolek" ( 4 grudnia 1939 r. - 11 listopada 1940 r.) - W sieci baz łączności: Bukareszt - Stambuł - Budapeszt - Gen. bryg. Stanisław Rostworowski "Odra" w Armii Krajowej (1942-1944) - Kto ocalił Kraków - Rozmowa z ks. kan. płk. Józefem Zator-Przytockim - Odznaczenia gen. bryg. dr. Stanisława Rostworowskiego - Bibliografia prac Stanisława Rostworowskiego.

cena - wyczerpanyOficyna Wydawnicza "Adiutor"
Redakcja "Marsa" i Biblioteki "Marsa"
skr. poczt. 36, 00-955, Warszawa 15, Polska - Poland
tel./fax (0-22) 6217917
e-mail: wydawnictwo@adiutor-mars.com.pl