MARS 8
TREŚĆ

Początki kariery wojskowej Józefa Gabriela Stempkowskiego (do 1772 roku) - Powinność Polaka... Udział pułkownika Andrzeja Niegolewskiego w Powstaniu Listopadowym - Dowódcy Okręgu Generalnego Łódź Wojska Polskiego 1918-1921. Portret zbiorowy - Biskup polowy wojsk Litwy Środkowej - Fachowe czasopiśmiennictwo wojskowe II Rzeczypospolitej - 10 Brygada Kawalerii (Zmotoryzowanej) marzec 1937 r. - 14 sierpnia 1939 r. - Krzyż Armii Polskiej we Francji 1917-1919 - Logistyka III. Operacja "Overlord" - Pogrom Prus 1806 roku w świetle korespondencji Napoleona I - Francuzi w III i VI Brygadzie Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej - Sprawozdanie Delegata Rządu Okręgu Wileńskiego AK dr. Jerzego Dobrzańskiego "Macieja" z kwietnia 1945 roku - Zygmunt Leon Markert - żołnierz niepodległości - Miscellanea archiwalne - U grobu bohatera Finlandii - Arnhem - Recenzje i omówienia - Książki nadesłane i nowości wydawnicze - Sprawozdania - Listy.

cena - 29 złpOficyna Wydawnicza "Adiutor"
Redakcja "Marsa" i Biblioteki "Marsa"
skr. poczt. 36, 00-955, Warszawa 15, Polska - Poland
tel./fax (0-22) 6217917
e-mail: wydawnictwo@adiutor-mars.com.pl