MARS 9
TREŚĆ

"Virtuti Militari" dla Lwowa - 77 Pułk Strzelców Kowieńskich w kampanii wrześniowej 1939 r. - Fortyfikacje odcinka umocnionego "Sarny" w kampanii wrześniowej 1939 roku - Kolejne opowieści wrześniowych sztandarów: 14 pułk piechoty, 79 pułk piechoty, Szkoła Podchorążych Sanitarnych, Batalion Szkolny Żandarmerii - Aneksja przez ZSSR republik nadbałtyckich (1939-1940). Aspekty wojskowe i polityczno-prawne. Część II - Brygadowe Koło Młodych "Pogoń" - Placówka "Drogi" w Jędrzejowskim Obwodzie ZWZ-AK - Przerzuty osób, materiałów i przesyłek pocztowych pomiędzy Warszawą i Wilnem w działalności SZP-ZWZ-AK w latach 1939-1945. Część II - Trzej grenadierzy - Pluton artylerii przciwlotniczej w Toruniu (1938-1939) - Wiele śmierci Pułkownika Hańczy - studium mitów - Miscellanea archiwalne - Operacja "Merkur" - Pierwsze spojrzenie na pomnik gen. Władysława Sikorskiego - Recenzje i omówienia - Książki nadesłane i nowości wydawnicze - Sprawozdania - Listy.

cena - 29 złpOficyna Wydawnicza "Adiutor"
Redakcja "Marsa" i Biblioteki "Marsa"
skr. poczt. 36, 00-955, Warszawa 15, Polska - Poland
tel./fax (0-22) 6217917
e-mail: wydawnictwo@adiutor-mars.com.pl