MARS 10
TREŚĆ

Świdrygiełło przeciwko Jagielle - tzw. wojna łucka w 1431 r. - Fuengirola 14-15 października 1810 roku. Klęska angielskiego desantu - Patriotyzm i mit. Legenda i prawda o szturmie gmachu Prezydium Policji w Poznaniu, 27 grudnia 1918 r. - Poznańskie początki "Enigmy" - Przyczynek do dziejów polskiego obuwnictwa wojskowego w latach 1918-1939 - Skierniewicka 26 Dywizja Piechoty w latach 1921-1939. Organizacja, wyszkolenie i życie codzienne - Struktura organizacyjna i liczebność Okręgu Lubelskiego WiN - Kursy oficerskie Pomocniczej Wojskowej Służby Kobiet w Wielkiej Brytanii w latach 1944-1945 - Pogrom Prus 1806 roku w świetle korespondencji Napoleona I - Polski wiatrakowiec - przodek śmigłowca. Dwa dokumenty - Służba zdrowia 5 Brygady Wileńskiej "Łupaszki" - Moździerze 17 Lwowskiego Batalionu Strzelców pod Monte Cassino - Pierwszy proces o zniesławienie gen. Władysława Andersa - Ze wspomnień asesora sądu polowego. Świńska sprawa - Miscellanea archiwalne - Zapomniany TKS... - Recenzje i omówienia - Książki nadesłane i nowości wydawnicze - Sprawozdania - Listy.

cena - 29 złpOficyna Wydawnicza "Adiutor"
Redakcja "Marsa" i Biblioteki "Marsa"
skr. poczt. 36, 00-955, Warszawa 15, Polska - Poland
tel./fax (0-22) 6217917
e-mail: wydawnictwo@adiutor-mars.com.pl