MARS 11
TREŚĆ

"Doktor medycyny in partibus infidelium..." Bolesław Wieniawa-Długoszowski jako lekarz mimo woli - Działalność attaché wojskowego Witolda Dzierżykraj-Morawskiego w okresie międzywojennym - "Salus Rei Publicae suprema lex". Gen. bryg. Antoni Szymański w służbie Rzeczypospolitej Niepodległej - 4 Pułk Strzelców Podhalańskich w walkach na Kresach i w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. - 4 Pułk Piechoty Legionów w latach 1915-1939. Ludzie, tradycje i pamiątki - Stowarzyszenie b. Żołnierzy 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich (3 Pułk Ułanów Wlkp.) w latach 1935-1939 - Ukraińcy w Armii Polskiej w Związku Sowieckim, Armii Polskiej na Wschodzie i w II Korpusie Polskim - Ocena granicznego Zbrucza z 1937 roku - Trudne wojenne początki drogi do Niepodległości - rok 1914 - Ze wspomnień asesora sądu polowego. Ja piję alkohol - Recenzje i omówienia - Książki nadesłane i nowości wydawnicze - Sprawozdania - Listy.

cena - 29 złpOficyna Wydawnicza "Adiutor"
Redakcja "Marsa" i Biblioteki "Marsa"
skr. poczt. 36, 00-955, Warszawa 15, Polska - Poland
tel./fax (0-22) 6217917
e-mail: wydawnictwo@adiutor-mars.com.pl