MARS 14
SPIS TREŚCI

STUDIA

Jacek Walkowiak
Dzieje Pułku 17. Ułanów Księstwa Warszawskiego

Witold Jarno
Dowództwo Okręgu Generalnego Wojska Polskiego nr III Kielce w latach 1918-1921

Piotr Stawecki
Przestępczość i wymiar sprawiedliwości w wojsku II Rzeczypospolitej. Zarys problematyki

Marek Gałęzowski
Płk dypl. Kazimierz Stamirowski (1884-1943)
- beliniak, adiutant Naczelnika Państwa, działacz konspiracji
piłsudczykowskiej podczas II Wojny Światowej

Andrzej Przybyszewski
Skoczkowie spadochronowi
- Cichociemni na terenie Krakowskiego Okręgu Armii Krajowej

Krzysztof Chołoniewski
Wyścig z nieprzyjacielską radiopelengacją.
Polskie starania techniczne dla zminimalizowania strat personelu
i sprzętu nadawczego, działającego w warunkach okupacji

Marek Gałęzowski
O Ferdynandzie Goetlu - redaktorze pisma
Obozu Polski Walczącej "Nurt", świadku Katynia

MATERIAŁY

Jerzy Kirszak -
Pierwszy żołnierz PSZ na plaży Normandii.
Rejs Naczelnego Wodza gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego na
ORP "Błyskawica" ku brzegom Francji w czerwcu 1944 roku

HISTORYCZNE PRZYCZYNKI

Grzegorz Czwartosz
- O Chambois inaczej. Polemika wobec artykułu Teresy Skinder-Suchcitz pt. Niewłaściwe oskarżenia - "Mars" t. 13/2002

Jacek Sawicki
Powstanie w getcie i Powstanie Warszawskie
- kilka uwag o doświadczeniu

Andrzej Pomian
Polska XX wieku

RECENZJE I OMÓWIENIA

Przemysław A. Szudek - Zdrada

Andrzej Jaracz - Oficerowie w niewoli

Aleksander Smoliński - Ułańskiej jesieni obraz nierzeczywisty

Grzegorz Łukomski - Drugie życie "Przeglądu Kawalerii
i Broni Pancernej"

Zygmunt Głuszek - Wielka encyklopedia
czy wielka improwizacja?

Książki nadesłane i nowości wydawnicze

SPRAWOZDANIA

LISTYOficyna Wydawnicza "Adiutor"
Redakcja "Marsa" i Biblioteki "Marsa"
skr. poczt. 36, 00-955, Warszawa 15, Polska - Poland
tel./fax (0-22) 6217917
e-mail: wydawnictwo@adiutor-mars.com.pl