MARS 15
SPIS TREŚCI

STUDIA

Andrzej Dubicki
Przygotowania Rzymu do wojen dackich
(101/102 r. oraz 105/106 r.)

Piotr Borawski
Uwagi o ziemskiej służbie wojskowej Tatarów
Wielkiego Księstwa Litewskiego. W odpowiedzi
Krzysztofowi Grygajtisowi

Juliusz S. Tym
Bój pod Jazłowcem 11-13 lipca 1919 roku

Jacek Dziedziela, Piotr Witkowski
Szkolenie spadochronowe
w Polskich Siłach Zbrojnych w Wielkiej Brytanii w czasie
II Wojny Światowej

Andrzej Suchcitz
Gen. bryg. Stefan Pasławski -
emigracyjne losy 1939-1956

Aleksander Smoliński
Stan badań oraz stan źródeł archiwalnych
do studiów nad dziejami uzbrojenia i umundurowania oraz falerystyką i weksylologią polskich organizacji niepodległościowych i formacji wojskowych oraz Wojska Polskiego i Marynarki Wojennej
z lat 1908-1939 w zasobach Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie

MATERIAŁY

Franciszek A. Karbownik
Ze wspomnień walk 3 batalionu
Strzelców Karpackich nad rzeką Chienti

Marek Gałęzowski
Doniesienia z celi więziennej
na pułkownika Jana Zientarskiego

HISTORYCZNE PRZYCZYNKI

Szymon Kazimierski
Niepokorny generał Werner von Fritsch
i jego tajemnicza śmierć we wrześniu 1939 r.

RECENZJE I OMÓWIENIA

Tomasz Lenczewski - "Szaulisi"

Przemysław A. Szudek - Encyklopedia strategii
czy przykład ignorancji?

Włodzimierz Nowak - Kawaleria "czerwonych"

Hieronim Sieński - Szlakiem polskiego oręża

Jerzy Paśnik - Sprawiedliwość w ludowym mundurze

Marek Gałęzowski - Ostatni żołnierze Niepodległej

Książki nadesłane i nowości wydawnicze

SPRAWOZDANIA

LISTYOficyna Wydawnicza "Adiutor"
Redakcja "Marsa" i Biblioteki "Marsa"
skr. poczt. 36, 00-955, Warszawa 15, Polska - Poland
tel./fax (0-22) 6217917
e-mail: wydawnictwo@adiutor-mars.com.pl