MARS 16
SPIS TREŚCI

60. ROCZNICA
POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
(1944-2004)

STUDIA

Krzysztof Stoliński
Pomoc finansowa dla Armii Krajowej
i Delegatury Rządu na Kraj (1940-1944)

Marta Szczesiak, Grzegorz Łukomski
Kasznicowie w służbie Rzeczypospolitej

MATERIAŁY

Wojciech Kasznica "Lech"
Wspomnienia z kampanii wrześniowej, okupacji i Powstania Warszawskiego mjr Wacław Chojna "Horodyński", por. Stanisław Wierzyński "Klara" - Notatka z przebiegu działań powstańczych zgrupowania "Radosław"

HISTORYCZNE PRZYCZYNKI

Andrzej Szydlik
Dni wolności na Hożej

Eugeniusz Cękalski
Myśli o Warszawie

RECENZJE I OMÓWIENIA

Maciej Józef Kwiatkowski - Książka szkodliwa

Grzegorz Łukomski - Bibliografia godna uwagi

SPRAWOZDANIA

LISTYOficyna Wydawnicza "Adiutor"
Redakcja "Marsa" i Biblioteki "Marsa"
skr. poczt. 36, 00-955, Warszawa 15, Polska - Poland
tel./fax (0-22) 6217917
e-mail: wydawnictwo@adiutor-mars.com.pl