MARS 17
SPIS TREŚCI

STUDIA

Kirił Marinow
Problem zdobycia Tyrnowa przez Turków Osmańskich
w literaturze naukowej oraz w świetle źródeł pisanych i archeologicznych

Krzysztof Grygajtis
Wyprawa na Wilno gen. Lucjana Żeligowskiego

Piotr Potomski
Lwowska ekspozytura Oddziału II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego pod kierownictwem ppłk. SG Stanisława Maczka (1924-1927)

Grzegorz Ratajczyk
Powstanie i organizacja żandarmerii Korpusu Ochrony Pogranicza

Teodor Wójcik
Koncepcje i plany motoryzacji artylerii Wojska Polskiego w latach 1930-1939

Aleksander Smoliński
Obsada personalna Pomorskiej Brygady
Kawalerii w dniu 1 września 1939 r.

Piotr Stawecki
Charakterystyka dowódców i szefów sztabów Armii "Poznań" oraz "Pomorze" walczących w bitwie nad Bzurąwe wrześniu 1939 r.

MATERIAŁY

Stefan Marian Rostworowski
Na początku była klęska. Fragment wspomnień

Franciszek A. Karbownik
Ze wspomnień walk 3 batalionu
Strzelców Karpackich pod San Stefano (Ankona)

HISTORYCZNE PRZYCZYNKI

Przymysław A. Szudek
Lokator z ul. Narbutta 17 175

Jan Adam Beme
Operacja "Adolphus"

Antoni Rogoziński
Polscy kadeci w angielskiej Akademii Wojskowej w Sandhurst w czasie II Wojny Światowej

REPORTAŻ HISTORYCZNY

Rafał E. Stolarski
Szwoleżerowie w Muzeum Romantyzmu

RECENZJE I OMÓWIENIA

Andrzej Pomian
Reżim i nieulękła opozycja

Janusz Królikowski
Niedopracowane dzieło

Książki nadesłane i nowości wydawnicze

SPRAWOZDANIA

LISTYOficyna Wydawnicza "Adiutor"
Redakcja "Marsa" i Biblioteki "Marsa"
skr. poczt. 36, 00-955, Warszawa 15, Polska - Poland
tel./fax (0-22) 6217917
e-mail: wydawnictwo@adiutor-mars.com.pl