MARS 18
SPIS TREŚCI

STUDIA

Piotr Borawski
Uzbrojenie i wyposażenie chorągwi tatarskich
w armii Wielkiego Księstwa Litewskiego

Witold Jarno
Geneza pułków strzeleckich łódzkiej 10 Dywizji Piechoty (1918-1919)

Włodzimierz Kozłowski
Tragedia generała Stanisława Kozickiego - marzec 1938 roku

Andrzej Przybyszewski
Kadra dowódcza Krakowskiego Okręgu Armii Krajowej. Portret zbiorowy

Krzysztof Kabała
Poza wojskowo-polityczne zainteresowania i pasje gen. Kazimierza Sosnkowskiego

MATERIAŁY

Józef Szerwiński
Obrona Gdyni w 1939 r. Uwagi strony wojskowej do pracy mgr. dyr. Sokoła

HISTORYCZNE PRZYCZYNKI

Jerzy Kaniewicz
"Oni nas napadną!" (Na tle 70. rocznicy śmierci Marszałka Piłsudskiego)

Hieronim Sieński
Karol Wojtyła w 36 pułku piechoty Legii Akademickiej

Grzegorz Czwartosz
Kocioł Falaise: między nami sojusznikami. Część 1

Witold J. Ławrynowicz
Zamknięcie kotła Falaise pod Chambois 19 sierpnia 1944 r. - poprawka do literatury

Grzegorz Czwartosz
Pytania o podwójną historię Polskich Sił Powietrznych. Rozmowa z Jackiem Kutznerem, historykiem Polskich Sił Powietrznych

RECENZJE I OMÓWIENIA

Juliusz S. Tym
Nowatorska próba

Włodzimierz Kowalski
Kilka uwag do wspomnie
ń z
"płonących Bieszczadów"

Książki nadesłane i nowości wydawnicze

SPRAWOZDANIA

LISTYOficyna Wydawnicza "Adiutor"
Redakcja "Marsa" i Biblioteki "Marsa"
skr. poczt. 36, 00-955, Warszawa 15, Polska - Poland
tel./fax (0-22) 6217917
e-mail: wydawnictwo@adiutor-mars.com.pl