MARS 19
SPIS TREŚCI

STUDIA

Włodzimierz Witczak
Ludwik Bukowiecki (1836-1869) - lekarz i powstaniec.
Przyczynek do działalności polskiej wojskowej służby zdrowia w Powstaniu Styczniowym

Aleksander Smoliński
Barwa polskiej artylerii konnej w latach 1915?1920

Juliusz S. Tym
Nadania odznaki pamiątkowej 15. pułku ułanów Poznańskich
w latach 1923-1939

Juliusz S. Tym
Pułk kawalerii Wojska Polskiego według etatu wojennego w Kampanii Wrześniowej 1939 r. Próba syntezy

Remigiusz Kasprzycki
Działalność ZWZ-AK na krakowskim lotnisku Rakowice-Czyżyny

Mirosław Wawrzyński
Nieznana karta Powstania Warszawskiego.
Oni ratowali warszawiaków 1944-1945.
Solidarność ludzka w czasach pogardy

Daniel Koreś
Organizacja i liczebność niemieckich jednostek artylerii szturmowej w latach 1939-1945

MATERIAŁY

Witold Gedroyć
Wspomnienia 1939-1940

HISTORYCZNE PRZYCZYNKI

Włodzimierz Witczak
Psyche i polityka, czyli o niezwykłych przewrotu majowego przyczynach

Szymon Kazimierski
Śmierć generała Wernera von Fritscha we wrześniu 1939.
Historyczne dokumenty niemieckie

Zbigniew Mieczkowski
Rewelacyjne historyczne przyczynki

Juliusz S. Tym
Operation ?Totalize? - treacherous inclination.
Grzegorzowi Czwartoszowi w odpowiedzi

RECENZJE I OMÓWIENIA

Grzegorz Łukomski
Myśl zachodnia profesora Zygmunta Wojciechowskiego

SPRAWOZDANIA

LISTYOficyna Wydawnicza "Adiutor"
Redakcja "Marsa" i Biblioteki "Marsa"
skr. poczt. 36, 00-955, Warszawa 15, Polska - Poland
tel./fax (0-22) 6217917
e-mail: wydawnictwo@adiutor-mars.com.pl