MARS 20
SPIS TREŚCI

STUDIA

Bartłomiej Szyndler
Losy spadku po Tadeuszu Kościuszce

Witold Jarno
Powstanie 1. Pułku Strzelców Polskich we Francji
i jego chrzest bojowy w 1918 roku

Witold J. Ławrynowicz
Polska broń pancerna w 1919 roku - bój o Dyneburg

Aleksander Smoliński
Przyczynek do genezy nazwy oraz dziejów
i tradycji 10 Pułku Ułanów Litewskich z lat 1918-1939

Zdzisław Jagiełło
Pułkownik dyplomowany Marian Porwit (1895-1988)

Paweł Borawski
Konflikt zbrojny w Abchazji (1992-1993)

MATERIAŁY

Aleksander J. Szkuta
Żołnierskie gazetki ścienne z lat 1941-1943
w zbiorach Instytutu Polskiego i Muzeum im. Gen. Sikorskiego

Jan Strzemieniewski
"Kawalerowie" Krzyża Orderu "Virtuti Militari"
z nadania "Prezydenta RP" Juliusza Nowina-Sokolnickiego

RECENZJE I OMÓWIENIA

Kamil Stepan
Prawie jak słownik

Juliusz S. Tym
Słońce znad Austerlitz

Juliusz S. Tym
Kawaleria polska w ujęciu Sławomira Gowina, czyli obraz nieprawdziwy

SPRAWOZDANIA

LISTYOficyna Wydawnicza "Adiutor"
Redakcja "Marsa" i Biblioteki "Marsa"
skr. poczt. 36, 00-955, Warszawa 15, Polska - Poland
tel./fax (0-22) 6217917
e-mail: wydawnictwo@adiutor-mars.com.pl