W PRENUMERACIE TANIEJ I PEWNIEJ
Zamawiam prenumeratę półrocznika historycznego:

"Mars. Problematyka i Historia Wojskowości. Studia i Materiały"

cena jednego numeru: 29,00 zł*

Od numeru Zamawiam prenumeratę na okres:
IMIĘ NAZWISKO
FIRMA** NIP**
ULICA KOD
MIASTO WOJEWÓDZTWO
E-MAIL TELEFON

Proszę o informowanie pocztą elektroniczną o nowościach wydawniczych Oficyny Wydawniczej "ADIUTOR"


* cena może ulec zmianie** pola wypełniane opcjonalnie

Upoważniam Oficynę Wydawniczą "ADIUTOR",
do wystawienia faktury bez mojego podpisu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Oficynę Wydawniczą "ADIUTOR", moich danych osobowych w celach marketingowych. Oficyna Wydawnicza "ADIUTOR" gwarantuje zachowanie poufności danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Osoba udostępniająca swoje dane ma prawo wglądu do nich oraz wnoszenia poprawek.