książki z serii: "Wojsko Polskie II Rzeczypospolitej" publikowane z Oficyną Wydawniczą "Adiutor" (Warszawa) i Oficyną Wydawniczą "Ajaks" (Pruszków)

Tytuł

Autor, miejsce wydania, cena
KLIKNIJ, ABY PRZECZYTAĆ WIĘCEJ
12. Pułk Piechoty
Ziemi Wadowickiej
1775-1939
tom 4
Andrzej Polak,
Pruszków-Warszawa 2005,
cena 28 zł + porto

Oficyna Wydawnicza "Ajaks",
ul. F. Focha 23, 05-803 Pruszków,
tel. /fax (0-22) 7586250,
e-mail: ajaks@o2.pl