książki z serii: "Żołnierze II Rzeczypospolitej" publikowane z Oficyną Wydawniczą "Adiutor" (Warszawa)

Tytuł

Autor, miejsce wydania, cena

Nie tylko Enigma...
Mjr Rudolf Gundlach
(1892-1957)
i jego wynalazek

tom 2
Grzegorz Łukomski,
Rafa
ł E. Stolarski,
Warszawa-Londyn 1999,
wyczerpane

Wydanie II,
Warszawa-Londyn 2006,

cena 30 zł + porto

Oficyna Wydawnicza "Adiutor"
skr. poczt. 36, 00-955, Warszawa 15, Polska - Poland
tel./fax (0-22) 6217917
e-mail: wydawnictwo@adiutor-mars.com.pl