książki z serii: "Żołnierze II Rzeczypospolitej" publikowane z Oficyną Wydawniczą "Adiutor" (Warszawa)

Tytuł

Autor, miejsce wydania, cena
KLIKNIJ, ABY PRZECZYTAĆ WIĘCEJ

Generał "Odra".
Rzecz o gen. bryg. dr. Stanisławie Rostworowskim
(1888-1944)

tom 3
Kazimierz Pluta-Czachowski,
Warszawa-Londyn 2001, cena 25 zł + porto

Oficyna Wydawnicza "Adiutor"
skr. poczt. 36, 00-955, Warszawa 15, Polska - Poland
tel./fax (0-22) 6217917
e-mail: wydawnictwo@adiutor-mars.com.pl