książki z serii: "Żołnierze II Rzeczypospolitej" publikowane z Oficyną Wydawniczą "Adiutor" (Warszawa)

Tytuł

Autor, miejsce wydania, cena
KLIKNIJ, ABY PRZECZYTAĆ WIĘCEJ
Na straży wschodnich rubieży. Biografia ostatniego dowódcy KOP gen. bryg. Wilhelma Orlik-Rückemanna
(1894-1986)
tom 1
Andrzej Kralisz,
Warszawa-Londyn 1999, wyczerpane

Oficyna Wydawnicza "Adiutor"
skr. poczt. 36, 00-955, Warszawa 15, Polska - Poland
tel./fax (0-22) 6217917
e-mail: wydawnictwo@adiutor-mars.com.pl