książki z serii: "Żołnierze II Rzeczypospolitej" publikowane z Oficyną Wydawniczą "Adiutor" (Warszawa)

Tytuł

Autor, miejsce wydania, cena
KLIKNIJ, ABY PRZECZYTAĆ WIĘCEJ

Generał brygady Antoni Szymański (1894-1973).
Wielkopolanin - żołnierz i dyplomata

tom 4
Grzegorz Łukomski,
Pruszków-
Warszawa-Londyn 2006, cena 30 zł + porto
(wespół z Oficyną Wydawniczą "Ajaks" - Pruszków)

Oficyna Wydawnicza "Adiutor"
skr. poczt. 36, 00-955, Warszawa 15, Polska - Poland
tel./fax (0-22) 6217917
e-mail: wydawnictwo@adiutor-mars.com.pl